Loading the content... Loading depends on your connection speed!

info@electrocirkel.com

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en Electro Cirkel Retail B.V. deze informatie steeds actueel tracht te houden, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tevens is Electro Cirkel Retail B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar eventueel gelinkt wordt. Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan Electro Cirkel Retail B.V. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

 

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van Electro Cirkel Retail B.V.is voor eigen rekening en risico. Electro Cirkel Retail B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Electro Cirkel Retail B.V. behoudt zich het recht voor de webpagina naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Electro Cirkel Retail B.V.is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Electro Cirkel Retail B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leveranciers van Electro Cirkel Retail B.V., aangeboden informatie op de sites van Electro Cirkel Retail B.V., waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Electro Cirkel Retail B.V. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Electro Cirkel Retail B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leveranciers van Electro Cirkel Retail B.V., aangeboden- informatie op de site van Electro Cirkel Retail B.V. Electro Cirkel Retail B.V. behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Electro Cirkel Retail B.V.

 

 

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein van Electro Cirkel Retail B.V. liggen. Deze links zijn dan als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Electro Cirkel Retail B.V.is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

 

 

Auteursrecht

Op de website rust een auteursrecht van Electro Cirkel Retail B.V.. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Electro Cirkel Retail B.V.: info@electrocirkel.com

 

 

Privacy

Electro Cirkel Retail B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Electro Cirkel Retail B.V. worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in.

 

 

Toegang

Electro Cirkel Retail B.V. behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Electro Cirkel Retail B.V. de toegang tot de website monitoren.

Mobile version: Enabled