Loading the content... Loading depends on your connection speed!

info@electrocirkel.com

Privacy- & Cookie reglement

Uw privacy

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Electro Cirkel. Wij zorgen er voor dat de ons toevertrouwde persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. Hiervoor hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

 

Deze privacyverklaring beschrijft de manier waarop uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Deze verwerking vind plaats onder verantwoordelijkheid van:

 

Electro Cirkel RETAIL B.V. (Eigenaar van het merk Ectron)
Lyonstraat 29
3047 AJ  Rotterdam
Kamer van Koophandel Rotterdam, nummer 66895332

 

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij gebruik van onze website, producten of diensten.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw emailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Overige gegevens die u in uw contacten met ons verstrekt

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • Het op uw verzoek, of met uw toestemming, inschakelen van externe leveranciers en/of dienstverleners.
  • Om onze dienstverlening naar u toe uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Electro Cirkel houdt zich aan de toepasselijke wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens. Die persoonsgegevens waarvoor geen wettelijke maximale bewaartermijn voor is vastgesteld zullen wij niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.

 

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met een derde partij indien daarvoor een wettelijke verplichting is, of indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Hiervoor zal altijd vooraf toestemming aan u worden gevraagd, waarbij wordt aangegeven welke gegevens, waarom zullen worden gedeeld.

Electro Cirkel zal nimmer persoonsgegevens verkopen aan derden. Ook delen wij geen persoonsgegevens met internationale organisaties of bedrijven die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Uw rechten

Indien u Electro Cirkel toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. U kunt uw door Electro Cirkel geregistreerde persoonsgegevens altijd opvragen, laten wijzigen of door ons laten verwijderen.

 

Onze cookies

Om meer service te bieden bij het bezoeken van websites maakt ook onze website gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat de gebruiker ingelogd kan blijven op een website of dat voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe vaak pagina’s, en welke pagina’s, door bezoekers worden bekeken.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Raadpleeg de handleiding van uw internet browser op welke manier u cookies kunt verwijderen en hoe u cookies automatisch kunt laten weigeren of automatisch kunt laten verwijderen.

 

Worden er persoonsgegevens vastgelegd in cookies?

Nee, uw naam, adres, telefoonnummer en andere persoonlijke gegevens worden nooit door ons in een cookie opgeslagen. We onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag. De opslagperiode van deze cookies varieert tussen de tien minuten en twee jaar.

 

De soorten cookies die wij gebruiken

Functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken.

 

Prestatie cookies. Deze verzamelen informatie over bezoekersgedrag op electrocirkel.com. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de navigatie op onze website optimaliseren. Deze cookies worden ook gebruikt om bij te houden hoe iemand op de website terecht is gekomen. Met deze cookies wordt géén informatie bewaard waarmee de identiteit van onze bezoekers achterhaald kan worden. De gegevens blijven anoniem.

 

Tracking Cookies. Deze volgen een bezoeker langere tijd over verschillende websites en zijn in staat hiermee een profiel op te bouwen. Hierdoor kan hij/zij gesegmenteerd worden op specifieke interesse. Deze cookies worden veel gebruikt om online gerichter te kunnen adverteren. Een advertentienetwerk plaatst via een site van derden een cookie op de computer van de gebruiker. Deze cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de website die zich in dit advertentienetwerk bevindt.

 

Analytische cookies. Deze worden door ons gebruikt om de website te verbeteren en af te stemmen op de behoefte van de bezoekers. Wij maken hierbij gebruik van Google Analytics. Met de informatie van Google Analytics kunnen wij zien welke pagina’s vaak worden bezocht. Google maakt hiervoor voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Electro Cirkel heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt in Nederland vanaf 25 mei 2018 de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Wijziging van het privacy- & cookiereglement

We kunnen dit Privacy- & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons eigen beleid wijzigt. Wij raden daarom aan het Privacy- & Cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

Mobile version: Enabled